PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


2547 Sayılı Kanun - 35. Madde ve ÖYP İşlemleri

 

Atanma İşlemleri 1. Yol (İlgili Üniversite Teklifine Göre)

 

 1. Kişinin kadrosunun bulunduğu Üniversite, kişinin 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Üniversitemizde görevlendirilme isteğini kişiye ait gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte Üniversitemize bildirir.
 2. İlgili Üniversite'den gelen belgelerin birer örneği gönderilerek ilgili enstitü kanalıyla ilgili bölüme konu hakkındaki görüşü sorulur.
 3. Enstitü bölümün görüşünü de dikkate alarak görüşünü Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 4. Enstitünün görüşü, ilgili Üniversiteye gönderilir ve görüş olumlu ise ilgili Üniversiteden kadro devir işlemlerinin başlatılması istenir. (Enstitüden gelen görüş olumsuz ise durum ilgili Üniversiteye bildirilir ve işlem sona erer.)
 5. İlgili Üniversite kadro devir işlemlerini başlatır.
 6. Yükseköğretim Kurulu'nun kadro devir işlemleri ile ilgili görüşü ilgili Üniversiteye ve Üniversitemize bildirilir.
 7. Yükseköğretim Kurulu'ndan gelen olumlu görüşten sonra kişinin sicil özeti ilgili Üniversiteden istenir.
 8. İlgili Üniversite kişinin sicil özetini Üniversitemize gönderir.
 9. Personel Daire Başkanlığı kişinin atamasını yapar ve ilgili Üniversiteden ayrılış tarihi ile maaş nakil bildirimi istenir.
 10. Üniversitesi tarafından kişinin maaş nakil bildirimi, ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 11. Kişi bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi ile gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na teslim eder ve bölümünde görevine başlar.
 12. Personel Daire Başkanlığı maaş nakil bildirimi ile atama onayının birer örneğini göndererek ilgili enstitü kanalıyla ilgili bölüme kişinin göreve başlama tarihini sorar.
 13. İlgilinin göreve başlama tarihi ilgili bölüm tarafından ilgili enstitü kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.
 14. İlgilinin göreve başlama tarihi esas alınarak bilgisayar kayıtları tamamlanır, Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılır ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine gerekli belgeler gönderilir.

 


 

Atanma İşlemleri 2. Yol (Doğrudan YÖK Kararı İle)

 

 1. Kişi ODTÜ'de bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu için kadro devir işlemlerini ilgili Üniversite doğrudan Yükseköğretim Kurulu'na yazarak başlatır.
 2. Yükseköğretim Kurulu'ndan kadro devrinin uygun olduğu Üniversitemize ve ilgili Üniversiteye bildirilir.
 3. Yükseköğretim Kurulu yazısının bir örneği ilgili enstitü kanalıyla ilgili bölüme gönderilerek konu hakkındaki görüşleri sorulur.
 4. Enstitü görüşünü ilgili bölümün görüşünü de dikkate alarak Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 5. Personel Daire Başkanlığı enstitü görüşünü ilgili Üniversiteye bildirir ve görüş olumlu ise ilgili Üniversiteden sicil özeti istenir. (Enstitüden gelen görüş olumsuz ise durum ilgili Üniversiteye bildirilir ve işlem sona erer.)
 6. İlgili Üniversite kişinin sicil özetini Üniversitemize gönderir.
 7. Personel Daire Başkanlığı kişinin atamasını yapar ve ilgili Üniversiteden ayrılış tarihi ile maaş nakil bildirimi istenir.
 8. Üniversitesi tarafından kişinin maaş nakil bildirimi, ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 9. Kişi bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi ile gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na teslim eder ve bölümünde görevine başlar.
 10. Personel Daire Başkanlığı maaş nakil bildirimi ile atama onayının birer örneğini göndererek ilgili enstitü kanalıyla ilgili bölüme kişinin göreve başlama tarihini sorar.
 11. İlgilinin göreve başlama tarihi ilgili bölüm tarafından ilgili enstitü kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.
 12. İlgilinin göreve başlama tarihi esas alınarak bilgisayar kayıtları tamamlanır, Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılır ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine gerekli belgeler gönderilir.

 


 

Dönüş İşlemleri - Lisansüstü Programdan Mezun Olma Durumu

 

 1. İlgili Kişinin lisansüstü programdan mezun olduğu ilgili enstitü tarafından Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.
 2. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin kadrosunun iadesi için YÖK'e görüş sorar.
 3. Yükseköğretim Kurulu kadro iadesinin uygun görüldüğünü Üniversitemize ve karşı Üniversiteye bildirir.
 4. Personel Daire Başkanlığı kişinin sicil özetinin hazırlar ve ilgili Üniversite'ye gönderir.
 5. İlgili Üniversite kişinin atamasını yapar ve atamanın bir örneğini göndererek ayrılış tarihini Üniversitemize sorar.
 6. Personel Daire Başkanlığı atamanın tebliği için ilgili enstitü kanalıyla ilgili bölüme atama örneğini gönderir ve kişinin ayrılış tarihini sorar.
 7. İlgili bölüm atamayı kişiye tebliğ eder, tebliğ ve ayrılış tarihlerini Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle işten ayrılma belgesini düzenler. Ayrıca işten ayrılış bilgi formunu doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 8. Ayrılış ve tebliğ tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildiriminin bir nüshası Üniversitesine vermek üzere kişiye elden teslim edilir.
 9. Maaş nakil bildiriminin diğer nüshası, ilgilinin ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.

 


 

Dönüş İşlemleri - Lisansüstü Programda Başarısız Olma Durumu

 

 1. İlgili enstitü kişinin lisansüstü programda başarısız olduğunu Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 2. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin başarısız olduğunu belirterek kadrosunun iadesi için Yükseköğretim Kurulu'na başvurur.
 3. Yükseköğretim Kurulu kadro iadesinin uygun görüldüğünü Personel Daire Başkanlığı'na ve ilgili Üniversiteye bildirir.
 4. Personel Daire Başkanlığı İlgili enstitü kanalıyla ilgili bölüme kişinin ayrılış tarihini sorar.
 5. İlgili bölüm ilgili enstitü kanalıyla kişinin ayrılış tarihini Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle işten ayrılma belgesini düzenler. Ayrıca işten ayrılış bilgi formunu   doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 6. Personel Daire Başkanlığı kişinin ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyalarını üniversitesine gönderir.

 


 

Dönüş İşlemleri - İstifa Durumu

 

 1. Kişi istifa etmek istediğini belirtir dilekçesini ilgili enstitüye gönderilmek üzere ilgili bölüme verir.
 2. İlgili enstitü kişinin istifa dilekçesini Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
 3. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili Üniversiteye istifa hakkında görüş sorulur.(*)
 4. İlgili Üniversite istifa hakkında görüşünü Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 5. İlgili Üniversite tarafından istifanın uygun görüldüğünün(**) bildirilmesi durumunda Personel Daire Başkanlığı kadro iade işlemlerini başlatır ve görüşü ilgili enstitüye bildirir.
 6. Yükseköğretim Kurulu kişinin kadro iadesinin uygun görüldüğünü bildirir.
 7. İlgili enstitü istifa tarihi itibariyle işten ayrılma belgesini düzenler. Ayrıca işten ayrılış bilgi formunu doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 8. Personel Daire Başkanlığı tarafından kişinin özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.

 

*2547 SK. 35. Maddesi uyarınca boş kadro devri ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında halihazırda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin istifası hakkında ilgili Üniversitenin görüşü sorulmadan kadro iade işlemleri başlatılır.
**İstifanın uygun görülmemesi halinde kişinin bir aylık bekleme süresini müteakiben yeniden istifa dilekçesi verme hakkı vardır. Bu durumda ilgili Üniversiteye görüş sorulmadan ikinci istifa tarihi esas alınarak kadro iade işlemleri başlatılır.