PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Çalışan Personelin İş Sonu Tazminatı

Bu kanun uyarınca çalışan Sözleşmeli Personele en az iki yıl çalışması sonrası görevden ayrılması durumunda İş Sonu Tazminatı ödenir. Bu ödeme 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun da belirtilen emsali Devlet Memuruna yapılacak ödemeden fazla olamaz.