PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İlkyardım Eğitimi

 

 


İlkyardım Eğitimi

25.7.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği kapsamında; Üniversitemizde mensuplarımızın hayati tehlikeleri söz konusu olduğunda, olay yerinde ilk müdahalenin yapılabilmesi için İlkyardım Eğitimi düzenlenecektir.  


Eğitim süresi 16 saattir.


Eğitime katılım ve ilkyardımcı belgesinin alınabilmesi için katılımcıların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:


İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması ve eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz. Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Teorik sınav soruları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir. Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.


Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde yapılır. Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde gerçekleştir.