PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Açıktan Atama ve Unvan Değişikliği İşlemleri

Açıktan Atanma ve Unvan Değişikliği İşlemleri (Doçent ve Profesör Unvanları İçin)

 

 1. İlana yapılan başvurular Rektörlük Makamınca incelenir.
 2. Adayın durumunu değerlendirebilecek jüri adayları Üniversite Yönetim Kurulu'nda belirlenir.
 3. İlana yapılan başvurular sırasında ilgililerin getirmiş olduğu dosyalar Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili jüri üyelerine gönderilir.
 4. Jüri üyeleri, ilgili hakkında hazırlamış oldukları raporları doğrudan Üniversitemiz Rektörü adına gönderirler.
 5. Jüri raporları tamamlanan adayın durumu Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşülerek söz konusu kadroya atanıp atanmamalarına ilişkin karar alınır.
 6. Atanması uygun görülen kişilerin gerekli evrakları tamamlaması istenir. *
 7. Atanmak için gerekli evraklarını tamamlayan ilgili kişi Personel Daire Başkanlığı'na evraklarını teslim eder* ve Personel Daire Başkanlığı tarafından ataması yapılarak Rektörlük onayına sunulur.
 8. Rektörlük Makamı'nın onayından dönen atamanın bir örneği ilgili birime Dekanlık/Müdürlük kanalıyla gönderilerek ilgili kişinin göreve başlama tarihi sorulur. *
 9. İlgili birim bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla kişinin göreve başlama tarihini bildirir*.
 10. Personel Daire Başkanlığı birim tarafından gönderilen göreve başlama tarihini esas alarak* bilgisayar kayıtlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu girişini yapar ve tahakkuk işlemleri için ilgili birimlerine gerekli evrakları gönderir.

 

*6. maddeden 10. maddeye kadar olan işlemler açıktan atamalar için geçerli olup, unvan değişikliklerinde bilgisayar kayıtları ÜYK karar tarihi itibariyle yapılır.

 


 

Açıktan Atanma İşlemleri (Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman ve Araştırma Görevlisi Unvanları İçin)

 

 1. İlgili kişi tarafından ilana dayalı olarak ilanda belirtilen birime (Doktor öğretim üyeleri için dekanlıklar veya enstitü/yüksekokul müdürlükleri) yapılan başvurular, ilgili birim tarafından değerlendirilerek sonuç ve ilgilinin söz konusu unvana atanma teklifi ile gerekli evraklar bağlı bulunulan Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir. (Doktor öğretim üyesi unvanına atanma teklif prosedürü için Doktor Öğretim Üyeleri İçin Görev Süresi Uzatım İşlemleri'ne bakınız.
 2. İlgili birim tarafından gönderilen atama teklifi, Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenerek gerekli bilgilerle Rektörlük Makamı'nın onayına sunulur.
 3. Atanma teklifi onaylanan kişiler, Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili birime Dekanlık/Müdürlük kanalıyla bildirilir ve gerekli evrakların tamamlanması istenir.
 4. Atanmak için gerekli evraklarını tamamlayan ilgili kişi Personel Daire Başkanlığı'na evraklarını teslim eder ve Personel Daire Başkanlığı tarafından ataması yapılarak Rektörlük onayına sunulur.
 5. Rektörlük Makamı tarafından onaylanmış atamanın bir örneği ilgili birime Dekanlık/Müdürlük kanalıyla gönderilerek ilgili kişinin göreve başlama tarihi sorulur.
 6. İlgili birim bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla kişinin göreve başlama tarihini bildirir.
 7. PDB birim tarafından gönderilen göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu girişini yapar ve tahakkuk işlemleri için ilgili birimlerine gerekli evrakları gönderir.

 


 

Unvan Değişikliği İşlemleri (Profesör ve Doçent Unvanları Dışındaki Unvanlar İçin)

 

 1. İlgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na gönderilen unvan değişikliği teklifi (Doktor öğretim üyesi unvanına yükseltilme söz konusu ise ilana başvuru gerekmektedir. Ayrıca bu unvana atama teklif prosedürü için  Doktor Öğretim Üyeleri İçin Görev Süresi Uzatım İşlemleri'ne bakınız) Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenerek gerekli bilgilerle Rektörlük Makamı'nın onayına sunulur.
 2. Atanma teklifi onaylanan kişilerin onay tarihi veya kullanılan kadroya bağlı olarak Üniversite Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle atamaları yapılır ve Rektörlük Makamı'nın onayına sunulur.
 3. Rektörlük Makamı tarafından onaylanmış atamanın bir örneği Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili birime Dekanlık/Müdürlük kanalıyla gönderilir ve atanma tarihi esas alınarak bilgisayar kayıtları yapılır, tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine gerekli evraklar gönderilir.