PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Doğum İzni İşlemleri

A. Doğum Öncesi

 

  1. İlgili, hamileliğinin 32 inci haftasında doktora giderek bunu belgelendiren raporunu alır. Bu şekilde ilgili doğum öncesi sahip olduğu sekiz hafta doğum iznini kullanma hakkına sahip olur ve derhal doğum öncesi izne ayrılabilir. (Eğer ilgiliye son üç haftaya kadar çalışabilir raporu verilmişse ve ilgili son üç haftaya kadar çalışmak istiyorsa son üç haftaya kadar çalışmak istediğini, doğum öncesi izninin beş haftasını doğum sonrasına aktaracağını gösterir bir dilekçe yazar. Bu durumda ilgilinin 37. haftasındayken bir rapor daha alarak doğum öncesi iznine ayrıldığını dilekçe ile bildirmesi gerekir.)
  2. Kişi doğumla ilgili raporlarını ve ilgili dilekçelerini görev yaptığı birime verir.
  3. İlgilinin görev yaptığı birim raporu ve ilgilinin dilekçesini ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla  Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
  4. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin raporunu ve dilekçesini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.

 


 

B. Doğum Sonrası

 

  1. İlgili doğum yaptığına ilişkin raporun bir örneğini birimine verir.
  2. İlgilinin görev yaptığı birim ilgili bu raporu ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla  Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
  3. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin doğum yaptığını gösteren raporu esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.

 


 

Doğum İzni Bilgi Notu:


Kanun No. 5223
Kabul Tarihi: 14.07.2004

 

657 sayılı devlet memurları kanunun 104 üncü maddesi şu şekilde değiştirilmiştir. Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir bucuk saat süt izni verilir.

 

Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar ücretsiz izin verilir.