PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Kamuda İstihdamına İlişkin Başvuru Sonucu

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı duyurusu için tıklayınız. 

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü duyurusu için tıklayınız.