PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Kamuda İstihdamına İlişkin Başvuru Süreci

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalışmakta olan işçilerin kamuda istihdamına ilişkin düzenlemeler 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili KHK kapsamında Üniversitemizde görev yapmakta olan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalışmakta olan işçilerin istihdam edilmek üzere başvuruları; 2 Ocak 2018 tarihinde saat 14:30’da Kültür Kongre Merkezi D Salonu'nda alınmaya başlayacaktır.

Üniversitemizde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalışmakta olan işçilerden, kamuda istihdam talebinde bulunacak olanların aşağıda yer alan belgeleri doldurarak Kültür Kongre Merkezi D Salonu'nda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birim yetkilisine (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevlisi- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Görevlisi) 11/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:

1-Sürekli İşçi Kadrolarına /Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu (1 Nüsha)
2-5 adet vesikalık fotoğraf
3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında 3 nüsha olarak doldurulacak, ıslak imza ile imzalanarak teslim edilecektir.)
4-www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak olan SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (1 Nüsha)
5-Kamu Kurumlarına alt işveren çalışanı statüsüyle dava açmış olan personelin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve /veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği.

 

Formların nasıl doldurulacağına dair örnek formlar;

 

Örnek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Örnek Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu