PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Ek Ders İş Akış Süreci

  • Akademik takvime göre çalışma planının hazırlanması, her ödeme tipi için yasal dayanak ve ödeme şekillerine göre puantaj dönemlerinin belirlenmesi

 

  • Yeni yıla ait merkezi yönetim bütçe kanuna göre Ek Ders Programı parametrelerinin yenilenmesi

 

  • Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde ders kayıt sürecinde oluşan ders yükü verilerinin Ek Ders Programına aktarılması

 

 

  • Akademik birimlerdeki bölüm kullanıcılarının veri kontrolü ve veri girişleri ve bu sürece pdbdu@metu.edu.tr mail grubu aracılığı ile destek verilmesi

 

  • Akademik birimlerde oluşturulan ders yükü belgelerinin ve puantajların gelişi ve kontrol süreci

 

  • Ödeme emri belgelerinin hazırlanması ve harcama yetkililerine imzaya sunulması

 

  • Ödeme evraklarının SGDB'na gönderilmesi ve kontrolü

 

  • Ödeme sürecinin bankaya ödeme bilgilerinin gönderilerek tamamlanması