PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Ek Ders Ücretleriyle İlgili Genel Bilgiler

  • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Ek Ders ve Final Sınav Ücretleri

 

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ek ders ve final sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine ve ilgili bütçeye göre her dönem için ayrı belirlenir.

 

  • Uluslararası Ortak Programlar Ek Ders ve Final Sınav Ücretleri

 
Suny ve Humboldt Uluslararası ortak programlarının ek ders ve final sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre katsayıya paralel her altı ayda bir belirlenir.
 

  • Yaz Okulu Ek Ders ve Final Sınav Ücretleri

 
Yaz okulu ek ders ve final sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine ve ilgili bütçeye göre her yaz döneminde belirlenir.