PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Emeklilik İşlemleri

Personel Daire Başkanlığı her yılın başında yaş haddinden emekli olacakların listesini hazırlar. Hizmet borçlanması işlemi yapmış olan kişiler altı ay boyunca emekliliğe sevk edilemezler. İsteğe bağlı olarak emekli olmak isteyen kişiler için aşağıdaki işlemler gereklidir.

 

 1. İlgili emekli olmak istediği tarihi belirtir dilekçesi ile belirlediği emeklilik tarihinden yaklaşık 1 ay önce görev yapmakta olduğu birime başvurur.
 2. İlgili birim ilgilinin dilekçesini uygun gördükten sonra bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
 3. Personel Daire Başkanlığı'nca ilgilinin özlük dosyası incelenir ve sigortalı hizmetlerinin (SSK ve BAĞ-KUR) birleştirilip birleştirilmediği, ilgilinin hizmet ve yaş durumunun emekli olmasına uygun olup olmadığı kontrol edilir.


İlgilinin durumu emekliliğe uygunsa,

 1. Personel Dairesi Başkanlığı ilgiliden gerekli evrakları * ister.
 2. Personel Daire Başkanlığı emeklilik onayı adı verilen belgeyi hazırlar ve ilgiliyi imza atmak üzere Personel Daire Başkanlığı'na çağırır.
 3. Personel Daire Başkanlığı emeklilik onayını Rektörlük Makamı'na onaya sunar.
 4. Rektörlük Makamından gelen onayın bir örneği Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimine gönderilir ve şahıs emeklilik fişleri hazırlanır.
 5. Personel Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenen diğer belgeleri hazırlar.
 6. İlgili birim ilgiliye işten ayrılma belgesi düzenler.
 7. Kişi işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser ve belgeyi ilgili birime teslim eder.
 8. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
 9. Personel Daire Başkanlığı işten ayrılma belgesini Rektörlük Makamı'na onaya sunar.
 10. Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesindeki tarihi esas alarak Personel Daire Başkanlığı bilgisayar kayıtlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini ve tahakkuk işlemlerini yapar.
 11. Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesinin bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime gönderilir.
 12. Personel Daire Başkanlığı, Sosyal Güvelik Kurumu tarafından istenen bütün belgeleri kişinin emekli olduğu tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderir. (İşlemlerin hızlı yürütülmesi için ilgililerin evraklarını kendilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürmeleri tavsiye edilir. **)

 

Emeklilik için başvuran ilgilinin durumu incelendiğinde yalnızca hizmet birleştirme işleminin yapılmadığı tespit edilirse hizmet birleştirme işlemi yapılır.

 

İlgilinin durumunun emekliliğe uygun olmadığı tespit edilir ise ( Hizmet süresinin ve/veya yaşının uygun olmaması) ilgiliye durum bildirilir.
 


* Emeklilik İçin PDB'ye Teslim Edilmesi Gereken Evrakların Listesi

 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 5 Fotoğraf
 • Mal Bildirim Formu
 • İkametgah Belgesi (Yalnızca dilekçe ile belirtilebilir.)


 
** Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri

 
Telefon: (312) 433 10 95- 458 78 02- 458 74 42

Faks: (312) 425 37 90

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/ANKARA

 
Yapılan işlemler ve ilgili iletişim bilgileri için tıklayınız.