PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Genel Sekreterlik Duyurusu (05.04.2018)

Genel Sekreterlik Duyurusu (05.04.2018)

 

Üniversitemizde 12.12.2017 tarihinde yapılan Genel Sekreterlik duyurusu ile 2018 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yapılması planlandığı duyurulmuştu. Genel Sekreterlik nezdinde sınavların gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar ve süreç devam ederken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 08.03.2018 tarihli yazısı ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yapılmasına ilişkin üniversitelerden taleplerini istemiş ve Üniversitemiz 20.03. 2018 tarihinde taleplerini iletmiştir.

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirme yapılmış ve talepler onaylanarak 05.04.2018 tarihinde YÖK resmi web sayfasında yayınlanmıştır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına tabi ilan edilen unvanlara, Yükseköğretim Kurulu tarafından duyurulan merkezi sınav kurulu kararına, merkezi yazılı sınav konu başlıklarına ve başvuru sürecine ilişkin takvime http://pdb.metu.edu.tr/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikigi bağlantısından ulaşılabilir.

 

Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 16 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünde zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.