PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Görevde Yükselme Sınavı


GYS SÖZLÜ SINAVI (Şube Müdürü ve Yurt Müdürü Unvanları için)

 

 

 

İş Tanımı ve Gerekleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü
Personel Daire Başkanlığı, Akademik Tahakkuk Müdürlüğü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kültür ve Kongre Merkezi Müdürlüğü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yurt Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Etüt Proje Müdürlüğü

 


 

GYS İTİRAZLARI HAKKINDA

 

Görevde Yükselme Sınavı sonuçları ile ilgili olarak  29 Aralık 2015 - 5 Ocak 2016 tarihleri arasında itiraz başvurusu yapılabilir. İtirazlar belirtilen süreler içerisinde adayların https://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ websayfasından edinebilecekleri Sınav İtiraz Formu aracılığı ile yapılmalıdır. İtiraz formlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak çıktısının alınması, imzalanması ve Personel Daire Başkanlığına Eğitim Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 


 

05.10.2015 tarihli Genel Sekreterlik Duyurusu için lütfen tıklayınız. 


 

 

17.09.2015 tarihli Genel Sekterlik Duyurusu11/09/2015

Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınav Tarihi: 8 Kasım 2015 Saat 14:00

Yükseköğretim Kurulu duyurusu için tıklayın.BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

12 Ekim 2015 - 16 Ekim 2015 Sınav Başvuru Ücretinin Kredi Kartı ile Yatırılması - 50 TL  
2 Kasım 2015 Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Sunulması 
8 Kasım 2015, 14.00 Görevde Yükselme Sınavı

 

İTİRAZLAR VE SONUÇLARIN DUYURULMASINA İLİŞKİN TAKVİM

9 Kasım 2015 - 13 Kasım 2015 Sınav Sorularına İlişkin İtirazların Yapılması
7 Aralık 2015 Sınav Sonuçlarının Duyurulması
8 Aralık 2015 - 14 Aralık 2015 Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Yapılması
25 Aralık 2015 İtiraz Sonuçlarının Duyurulması


BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILMASI VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Sınav başvuru ücreti olan 50 TL online olarak kredi kartı ile http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden yatırılmalıdır. Ücreti yatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Her ne sebep ile olursa olsun sınav ücretini ödediği halde sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılması ile ilgili olarak Üniversitemiz 5 Ekim 2015 tarihinde duyuru yapacaktır.  

2. Sınav Giriş Belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ sayfasında adayların erişimine sunulacaktır. Adayların sınava girebilmek için çıktısını alacakları Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılmaları ve yanlarında mutlaka resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Bunlar dışında belge geçerli olmayacak ve eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır. 


SINAV HAKKINDA 

1. Sınav tek oturum halinde 8 Kasım 2015 saat 14.00'de Ankarada gerçekleşecektir.

2. Sınav sorusu dağılımı: Anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatı yaklaşık %50, diğer konu başlıklarından yaklaşık %50 

3. Soru Sayısı ve Süre: 80 Soru, 120 dakika

4. Değerlendirme sadece doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. 


İTİRAZLAR HAKKINDA

1. Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz etme süreleri yukarıdaki takvimde belirtilmiştir. 

2. İtirazlar belirtilen süreler içerisinde http://sınav.anadolu.edu.tr/sb/ edinebilecekleri Sınav İtiraz Formu aracılığı ile yapılmalıdır.

3. İtiraz formlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak çıktısının alınması, imzalanması ve Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 

 


Önceki duyuruları için lütfen tıklayın.


12/4/2014 tarihli Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği   (4/2/2015 ve 6/2/2015 tarihli değişikliklerin işlenmiş hali ile)