PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Görevde Yükselme Sınavı Başarı Puanları ve Başarı Sıralaması

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 13.maddesinin 3.fıkrası uyarınca itiraz süreci tamamlanmış olup, aynı yönetmeliğin 14.maddesi 1.fıkrası gereği yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilen başarı puanları aşağıda sunulmaktadır. Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

 

Şube Müdürü

Yurt Müdürü

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği