PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuçları 06.06.2017

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 13.maddesinin 3.fıkrası gereği sözlü sınav sonuçları aşağıda sunulmakta olup, sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar 10 iş günü içinde karara bağlanarak, ilgili yönetmeliğin 14.maddesi gereği, başarı puanları ve başarı sıralaması ilan edilecektir. 

 

İlgili yönetmeliğin 13.maddesinin 3.fıkrası gereği sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılmaktadır.

 

Şube Müdürü

Yurt Müdürü

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği