PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikiği

GYS-UDS Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık Sorunu Bildirimi ve Talep Formu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile 8 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında “Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık Sorunu” olan adaylar için sınav koşullarının düzenlenebilmesi amacıyla özel ihtiyaç bilgi/talep formu oluşturulmuştur. Gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için sürekli/geçici engel veya sağlık sorunu bulunan adayların bu linkteki  formun çıktısını alarak doldurmaları ve talepleri ile uyumlu SAĞLIK RAPORLARI ile birlikte en geç 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru (05.07.2018)

Duyuru için lütfen tıklayınız.Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Aday Listeleri

 

Şube Müdürü

Yurt Müdürü

Yurt Müdür Yardımcısı

Şef

Memur

Biyolog

Kimyager

Öğretmen

Programcı

Sağlık Teknikeri

Tekniker

Teknisyen
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Başvuru Sonuçları (21.05.2018)

Listeler adayların adlarına göre alfabetik sıralanmıştır. 

 

Şube Müdürü

Yurt Müdürü

Yurt Müdür Yardımcısı

Şef

Memur

Biyolog

Kimyager

Öğretmen

Programcı

Sağlık Teknikeri

Tekniker

Teknisyen


Adayların başvuru sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, 22 – 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında , "Sınav Kuruluna" hitaben yazarak, Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden evrak numarası alınmasını takiben, Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İtiraz dilekçelerinde adayın adı, soyadı, sicil numarası ve başvurduğu unvan belirtilmelidir.

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında İki Farklı Unvana Başvuru Yapılamayacağına İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Görüş Yazısı hk. (02.05.2018)


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Başvuru Dilekçeleri (13.04.2018)


Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 16 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünde zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

 

 

Genel Sekreterlik Duyurusu (05.04.2018)

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu (05.04.2018)

MERKEZİ SINAV KURULU KARARI

MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME KADROLARI (2018)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KADROLARI (2018)

 

SINAV BAŞVURU TAKVİMİ 

Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 16 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünde zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği