PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikiği

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Başvuru Sonuçları (21.05.2018)

Listeler adayların adlarına göre alfabetik sıralanmıştır. 

 

Şube Müdürü

Yurt Müdürü

Yurt Müdür Yardımcısı

Şef

Memur

Biyolog

Kimyager

Öğretmen

Programcı

Sağlık Teknikeri

Tekniker

Teknisyen


Adayların başvuru sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, 22 – 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında , "Sınav Kuruluna" hitaben yazarak, Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden evrak numarası alınmasını takiben, Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İtiraz dilekçelerinde adayın adı, soyadı, sicil numarası ve başvurduğu unvan belirtilmelidir.

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında İki Farklı Unvana Başvuru Yapılamayacağına İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Görüş Yazısı hk. (02.05.2018)


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Başvuru Dilekçeleri (13.04.2018)


Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 16 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünde zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

 

 

Genel Sekreterlik Duyurusu (05.04.2018)

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu (05.04.2018)

MERKEZİ SINAV KURULU KARARI

MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME KADROLARI (2018)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KADROLARI (2018)

 

SINAV BAŞVURU TAKVİMİ 

Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 16 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünde zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği