Son Güncelleme:
08/05/2019 - 10:40

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarına İlişkin Genel Sekreterlik Duyurusu (08.05.2019)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar

GYS - UDS Adayları için Sürekli/Geçiçi Engel veya Sağlık Sorunu Bildirimi (18.02.2019)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Mart ayı içerisinde yapılacağı ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında “Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık Sorunu” olan adaylar için sınav koşullarının düzenlenebilmesi amacıyla özel ihtiyaç bilgi/talep formu oluşturulmuştur. Gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için sürekli/geçici engel veya sağlık sorunu bulunan adayların bu "2019 GYS-UDS SÜREKLİ/GEÇİCİ ENGEL VEYA SAĞLIK SORUNU BİLDİRİMİ VE TALEP FORMU"nun çıktısını alarak doldurmaları ve talepleri ile uyumlu SAĞLIK RAPORLARI ile birlikte en geç 19 Şubat 2019 Salı günü saat 14.00’e kadar Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Görevde Yükselme Sınavı Aday Listeleri (18.02.2019)

Unvan Değişikliği Sınavı Aday Listeleri (18.02.2019)

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuçları (29.01.2019)

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları (29.01.2019)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Başvuru Dilekçeleri (11.01.2018)

Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 14.01.2019 – 23.01.2019 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

SINAV TAKVİMİ

Genel Sekreterlik Duyurusu (11.01.2019)

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme Ve/Veya Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Kurum Bazında Kadro Listesi" için lütfen tıklayınız. (11.01.2018 tarihli YÖK Duyurusu)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME KADROLARI (2019)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KADROLARI (2019)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının başvuru tarihinin ertelenmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın cevap yazısı hk.

Konuya ilişkin duyuru için lütfen tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararı ile Yazılı Sınav Konu Başlıkları Duyurusu (13.12.2018)

Yükseköğretim Kurulu 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararı ile Yazılı Sınav Konu Başlıkları Duyurusu (13.12.2018) için lütfen tıklayınız.

MERKEZİ SINAV KURULU KARARI

MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI