PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında İki Farklı Unvana Başvuru Yapılamayacağına İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Görüş Yazısı Hk.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında İki Farklı Unvana Başvuru Yapılamayacağına İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Görüş Yazısı hk.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları başvuru dilekçelerinin 16-30 Nisan 2018 tarihleri arasında teslimi sırasında; personelimiz tarafından, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları için ilan edilen kadrolardan genel ve özel şartları sağladıkları, iki sınav türünün kapsamında olan farklı unvanlara başvuru yapıp yapamayacakları hakkındaki soruların sıkça sorulması üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına konu hakkında görüşleri sorulmuştur.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin duyuru ve başvuru başlıklı 9 uncu maddesinde: "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir...." hükmü,


Dayanağını Genel Yönetmelikten alan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin duyuru ve başvuru başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da: "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibanyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlannı taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez..." hükmü yer almıştır.


Bu hükümler doğrultusunda, Kurulumuzca merkezi olarak yaptırılacak olan hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği yazılı sınavı ilanına aynı anda çıkılması, duyuru-başvuru ile son başvuru tarihi ve diğer süreçlerin birlikte yürütüldüğü bir sınavda Üniversiteniz personelinin ilan edilen kadrolar için başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlardan sadece biri için başvuruda bulunabileceği düşünülmektedir. “görüşü bildirilmiştir.

 

Tüm personelimize duyurulur.