PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


GYS Duyuruları

GYS DUYURULARI 

 

(10.07.2015)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20.04.2015 tarihli Merkezi Sınav Kurulu Kararı 10. maddesi uyarınca, itirazların değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla,  kesinleşen Görevde Yükselme Sınavı aday listeleri, başvurulan unvana göre aşağıda yer almaktadır. 


Memur Unvanı Adayları

Şef Unvanı Adayları

Şube Müdürü Unvanı Adayları

Yurt Müdürü Unvanı Adayları

 

 


(11.06.2015)

2015 Yılı Görevde Yükselme Sınavı'na başvuran adayların başvuru sonuçları, başvurulan unvanlara göre aşağıda yer almaktadır.

 

"Memur" Unvanı İçin Başvuran Adaylar

"Şef" Unvanı İçin Başvuran Adaylar

"Şube Müdürü" Unvanı İçin Başvuran Adaylar

"Yurt Müdürü" Unvanı İçin Başvuran Adaylar


(13.05.2015)


Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığından alınan görüş doğrultusunda, ilgili yönetmeliğin 11.maddesinin 2.fıkrasındaki "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir," ifadesi gereği, Başvuru Dilekçesi güncellenerek, "Birimi" ve "Derecesi" ifadeleri kaldırılmıştır. Başvuru yapacak olan adaylar sadece başvurdukları "Unvanı" yazacaklardır. 

FORM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE YAPILAN BAŞVURULARDA "BİRİM" VE "DERECESİ" ALANLARI DİKKATE ALINMAYACAKTIR, TEKRAR BAŞVURU YAPILMASINA GEREK YOKTUR. 

 

 

 İlan edilen boş kadrolara başvurmak isteyen personel:

1. Dilekçe örneğini doldurup imzalayarak KAPALI ZARF  içerisine yerleştirmelidir.
2. Zarfın üzerine;

  • "GİZLİ"
  • "Personel Daire Başkanlığına"
  • "Görevde Yükselme Sınavı Başvurusu"
  • Başvuranın Adı ve Soyadı (Evrak Arşiv Müdürlüğü tarafından EDYS sistemine giriş için gerekmektedir)

yazmalıdır.
3. Zarfı, Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne teslim ederek EVRAK NUMARASI almalı ve bu numarayı not edip saklamalıdır. 
4. Tüm başvurular Evrak ve Arşiv Müdürlüğü kanalıyla Personel Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır.
5. Elden başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
6. Başvurular 27 Mayıs 2015 Çarşamba saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilmelidir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.