PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kadro İşlemleri

  1. İhtiyaç duyulan kadro sayıları belirlenir ve ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir. Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadroları talep edilirken Kadro Talep Formu'nun doldurulması gerekmektedir. 
  2. Söz konusu ihtiyaçlar Rektörlük Makamı'na onaya sunulur.
  3. Uygun görülen talepler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır. 
  4. Gerekli evraklar Yükseköğretim Kurulu'na kadro kullanım izni almak üzere gönderilir.
  5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kullanım izni verilen kadrolar Rektörlük Makamı'na bildirilir ve söz konusu bilgi Rektörlük Makamı'nca Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
  6. Kullanım izni alınmış olan kadrolar Personel Daire başkanlığı tarafından, ilgili birimlere iletilmek üzere, ilgili Dekanlık/Müdürlüklere bildirilir.