PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Genel Açıklamalar

Üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin tabi olacakları sosyal güvenlik mevzuatı 28.02.2009 tarih ve 5838 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması ile ilgili koşullar, 10 Mart 2009 tarih ve 2009/10 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

 

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı - Öğrencilerin Kısmi Zamanlı Çalışması

 

10 Mart 2009 tarih ve 2009/10 Karar No.5 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı'nda kabul edilen Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma koşulları,

 

  1. İlgili mevzuat uyarınca, kısmi zamanlı istihdam edilen öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi Üniversite tarafından ödenir. Sigorta giderleri ve kısmi zamanlı öğrencilere ödenecek ücretler, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla akademik ve idari birimlere bu amaçla ayrılmış olan ödeneklerden karşılanır.
  2. Yeterli genel not ortalamasına sahip ve disiplin cezası olmayan öğrenciler kısmi zamanlı olarak istihdam edilebilir. Genel not ortalamasının:
    • Akademik birimlerde istihdam edilecek lisans programı öğrencileri için en az 3,00 /4,00; lisans üstü program öğrencileri için en az 3,50 /4,00 olması;
    • İdari birimlerde istihdam edilecek lisans programı öğrencileri için en az 2,00 /4,00; lisans üstü program öğrencileri için en az 3,00 /4,00 olması gerekir.
    • Akademik birimlerde, idari görevlere destek olmak amacıyla istihdam edilecek öğreniciler içinde “b” bendindeki not ortalamaları yeterlidir. İngilizce hazırlık programı öğrencileri ve lisans/lisansüstü programları birinci sınıf öğrencileri için genel not ortalaması koşulu aranmaz. Ancak, İngilizce hazırlık programı öğrencilerinin programa ilk kez kayıt yaptırmış olmaları gerekir
  3. Azami çalışma süresi haftalık 15 saat, aylık 60 saattir. (ÜYK 10 Kasım 2009 - 2009/41-5)
  4. 4- 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere saat başına ödenecek brüt ücret, İngilizce hazırlık programı ve lisans programı öğrencileri için 7,96 TL ve lisansüstü programı öğrencileri için 10,26 TL’dir.