PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


ODTÜ Geliştirme Vakfı Makale Ödülü Esasları

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19 Aralık 2017 tarih ve 2017/48-7 sayılı kararının ekidir.

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI SÜRELİ BİLİMSEL YAYIN MAKALE ÖDÜLÜ ESASLARI

 1. ODTÜ Geliştirme Vakfı yayın ödülüne aday gösterilecek makalelerin, “ODTÜ Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nin “Etkinlik Puanları” başlıklı listesinde 1.1.1.0.1 ve 1.1.1.0.2 kodları ile tanımlanan SCI-E (A tipi), SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli süreli yayınlarda yayımlanan tam makaleler olması gerekir.
 2. Makalenin yer aldığı süreli yayının:
  • “Journal Citation Report Science Edition” veya “Journal Citation Report Social Science Edition”ın “Five Year Impact Factor” sıralamasında ilk onbeş içindeki süreli yayınlarda yer alması halinde 3 kat ödül;
  • “Journal Citation Report Science Edition” veya “Journal Citation Report Social Science Edition”ın herhangi bir kategorisinin “Five Year Impact Factor” sıralamasında en üst %5’lik gruptaki (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) süreli yayınlarda yer alması halinde 2 kat ödül verilir.
 3. Yayın ödülüne önerilmek için ilgili sürekli yayının, makalenin yayımlandığı ve/veya ödül başvuru tarihinde ilgili listelerde yer alması gerekir.
 4. Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan yayın yazarları ödüle aday olmak için başvurabilir:
  • ODTÜ’de tam zamanlı görevli öğretim elemanları,
  • ODTÜ idari kadro ve pozisyonlarında görev yapan tam zamanlı personel,
  • ODTÜ lisans veya lisansüstü programı öğrencileri,
  • ODTÜ’den emekli olan ve başka bir kurumda kadrolu olarak çalışmayan öğretim elemanları,
  • ÖYP, DOSAP, vb. kapsamda ODTÜ’de bulunan veya bulunmuş olan araştırmacılar (başvuru tarihinde başka bir kurumda çalışıyor olabilir).
 5. Ödüle aday kişinin kurum adresinin ODTÜ Senatosu’nun belirlediği “Yayınlarda Kurum Adresi Belirtilmesine İlişkin Esaslar”a uygun şekilde verilmiş olması ve bu adresin tek başına ya da başka bir kurum ile birlikte ODTÜ olması gerekir.
 6. Ödüle aday gösterilmek için, makalenin basılmış olması gerekmektedir.
 7. Yayın, başvurunun yapıldığı veya bir önceki yıl içinde basılmış olmalıdır.
 8. ODTÜ Geliştirme Vakfı için ödül önerisi, yazarın başvurusu üzerine Rektörlük tarafından yapılır.
 9. Madde 4’de tanımlanan farklı yazar gruplarına, Madde 1 kapsamındaki makaleleri için verilecek ödül miktarları ODTÜ Yönetim Kurulu önerisiyle ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 10. 2018 yılı için belirlenen ödül miktarı 1.600 TL'dir. Bu miktar, Madde 2 kapsamındaki makaleler için 2 veya 3 kat olarak uygulanır.
 11. Madde 10’da belirtilen ödül miktarı tek yazarlı yayınlarda verilecek ödüldür. Çok yazarlı yayınlarda verilecek ödül tutarı ODTÜ adresli yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülerek ödenecektir.


YAYIN ÖDÜLÜ MİKTARLARI

 

 

17 Ocak 2017 tarih ve 2017/3-12 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen destek miktarlarının 2017 yılı yayınlarından başlamak üzere;

 

a. Öğretim elemanlarına                         1.500 TL
b. (Lisans ve) Lisansüstü programı öğrencilerine                   1.500 TL
c. ODTÜ personeli                                                           1.500 TL
d. ODTÜ’den emekli olan ve başka bir kurumda kadrolu

    olarak çalışmayan öğretim elemanları                            1.500 TL
e.  ÖYP ve DOSAP kapsamında ODTÜ’de bulunan veya

    bulunmuş olan araştırmacılar

    (başvuru tarihinde başka bir kurumda çalışıyor olabilir)

    olarak yeniden düzenlenerek ODTÜ Geliştirme

    Vakfı’na önerilmiştir.                                                       1.500 TL

 

 

19 Aralık 2017 tarih ve 2017/48-7 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen destek miktarlarının 2018 yılı yayınlarından başlamak üzere;


a. Öğretim elemanlarına                         1.600 TL
b. (Lisans ve) Lisansüstü programı öğrencilerine                   1.600 TL
c. ODTÜ personeli                                                           1.600 TL
d. ODTÜ’den emekli olan ve başka bir kurumda kadrolu

    olarak çalışmayan öğretim elemanları                            1.600 TL
e.  ÖYP ve DOSAP kapsamında ODTÜ’de bulunan veya

    bulunmuş olan araştırmacılar

    (başvuru tarihinde başka bir kurumda çalışıyor olabilir)

    olarak yeniden düzenlenerek ODTÜ Geliştirme

    Vakfı’na önerilmiştir.                                                       1.600 TL

 

 


EK ÖDÜL KRİTERLERİ

Ödül verilen süreli yayınlar üç gruba ayrılmaktadır:
a. SCI, SSCI veya AHCI'da taranan süreli yayınlar (2010 yılı ve sonrasında yayımlanan makaleler için geçerli olmak üzere, SCI yerine genişletilmiş şekli olan SCI-E (A tipi) yayınlar bu kapsama alınmıştır.);
b. "Journal Citation Report Science Edition" veya "Journal Citation Report Social Science Edition"in "impact factor" sıralamasında ilk onbeş içinde olan süreli yayınlar (Liste 1 olarak tanımlanan bu yayınlarda yer alan tam makalelere (a) grubu için verilen ödülün üç katı ödül verilmektedir.);
c. "Journal Citation Report Science Edition" veya "Journal Citation Report Social Science Edition"in herhangi bir kategorisinin "impact factor" sıralamasında en üst %5'lik grupta yer alan süreli yayınlar (Liste 2 olarak tanımlanan bu yayınlarda yer alan tam makalelere (a) grubu için verilen ödülün iki katı ödül verilmektedir).

SCI-E (A tipi), Liste 1 ve Liste 2 yayınlar her yıl Eylül ayı başına kadar Rektörlükçe hazırlanarak ilan edilir. Yönetim Kurulu'nun 11.08.2009 tarihli kararı uyarınca bir makaleye (a), (b) veya (c) grubundan ödül verilebilmesi için; makalenin yayımlandığı süreli yayının, makalenin yayımlandığı ya da başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan listede yer alması yeterli olmaktadır.