PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Öğrencilerin İşe Başlatılabilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler

  1. Birimlerde bu işlemlerden sorumlu olacak personelin adı soyadı, mail adresi ve çalıştığı PC IP numarası Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir. Personel Daire Başkanlığında ise Stajyer/Kısmi Zamanlı Öğrenci Ofisi ile irtibat kurulacaktır. (Tel: 7149 )
  2. Yönetim Kurulu Kararına uygun niteliklere sahip öğrencilerin bilgilerine ilişkin formlar (Akademik Birimler için Form(A), İdari Birimler için Form(B) ) doldurularak onay yazısı, nufüs cüzdanı fotokopisi, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sözleşmesi ile öğrencinin durumuna uygun GSS beyan formu (Ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar için (Forma ulaşmak için tıklayınız) veya ailesi üzerinden sağlık hizmeti almayan kişiler için (Forma ulaşmak için tıklayınız) doldurularak PDB Stajyer/Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimine bildirilecektir.
  3. Form(A)/Form(B) ayrıca PDB Stajyer/Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimine ilgili mail grup ile gönderilecektir (İşlemlerin başlatılabilmesi için gereklidir).
  4. Çalıştırılacak öğrencilerin (Sosyal Güvenlik Kurumu) SGK girişleri e-bildirge ile yapılmaktadır. Bu nedenle, öğrencinin işe başlama tarihinden en az 10 gün önce, ilgili ayın 5. gününe kadar onay yazısı ve bilgilere ilişkin Akademik birimler için Form(A) idari birimler için Form(B)'nin PDB Stajyer/Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimine iletilmesi gerekmektedir.
  5. Çalışma Süresi: Bir ayın 15. işgününden diğer ayın 14. işgününe kadar bir aydır.
  6. Aynı gün ve geriye dönük SGK girişi yapılamamaktadır. Bu nedenle, öğrencinin işe başlamasından sonra yapılacak bildirimler ileriye dönük olarak işleme tabi tutulabileceğinden, geçmiş çalışmalarına ilişkin ödeme yapılamayacaktır.
  7. Ayrılan öğrencinin işten ayrılışına ilişkin onay yazısı Akademik birimlerde dekanlıklar, İdari birimlerde ilgili daire başkanlıkları/birim üst yöneticileri kanalı ile PDB'ye öğrencinin ayrılış tarihini takip eden 3 gün içerisinde ulaştırılmalıdır. (Örn. Öğrencinin ayrılış tarihi 23 Mart 2009 ise bu bilgi 26 Mart 2009 tarihinde PDB'ye bildirilmiş olmalıdır.)
  8. Ayrılış, bilgilerinin SGK'na E-bildirge ile bildirilmesi nedeni ile ayrılışların düzenli ve zamanında yapılması gerekmektedir. Aksi halde asgari ücretin bir katı kadar ceza ödenmesi söz konusu olacaktır.
  9. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmakta iken zorunlu staja başlayacak öğrencilerin işten ayrılışı için bildirimlerinin PDB'ye yapılması gerekmektedir.