PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi

  1. İlgili öğrenim değişikliğine ilişkin onaylı belge fotokopisini (yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu'ndan/Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınacak eşdeğerlik belgesini de eklenerek) dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim eder. (Belgeniz Personel Daire Başkanlığı'na ulaştığı tarih itibariyle değerlendirilecektir.)
  2. Personel Daire Başkanlığı'nca ilgilinin öğrenim durumu değişikliği sonucu derece-kademelerinde oluşan değişimin gösterildiği makam onayı hazırlanır ve Rektörlük Makamı'nın onayına sunulur.
  3. Personel Daire Başkanlığı'nca ilgili bilgisayar kayıtları değiştirilir ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine makam onayının bir örneği gönderilir.
  4. Personel Daire Başkanlığı tarafından makam onayı ve mezuniyet belgesinin birer örneği ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla kişiye tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.