PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Öğretim Üyelerinin Uzun Süreli Görevlendirmeleri (7 Yıl İzni) (Prof., Doç., Y. Doç.)

 • Öğretim üyesi üniversitemizde ya da çeşitli üniversitelerde toplam 6 yıl (en az) çalışmış olmalıdır.

 

 • Öğretim üyesinin önceden uzun süreli bir görevlendirmesi söz konusuysa bu durumda ilgililerin üniversiteye dönüş tarihinden itibaren aylıklı izin alacaklarda 6 yıl, aylıksız izin alacaklarda ise en az 4 yıl çalışmış olmaları şartı aranır.

 

 • Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği; öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirilmelerinin süresi 1 yılı aşamaz. 1 yılın sonunda ilgilinin isteği üzerine ve gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak 1 yıl daha uzatılabilir

 

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden en az 1 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 

 1. Öğretim üyeleri, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri Bölüme/Enstitüye/Yüksekokula sunar.
  • Bilgi Formu,
  • Davet Mektubu,
  • Çalışmasına ilişkin dokümanlar
 2. Bölüm, kendisine ulaşan görevlendirme evrakını onayladıktan sonra Dekanlığa/Enstitüye/Yüksekokula iletir.
 3. Dekanlık/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararıyla uygun gördüğü durumda ekleri ve (39-U-1) kodlu form ile görevlendirme talebini Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 4. Personel Daire Başkanlığı evraka izin özeti hazırlayarak ilgili Rektör Yardımcısına iletir. İlgili Rektör Yardımcısı Üniversite Yönetim Kuruluna havale eder. ÜYK kararı alınır.
 5. Aylıksız izinlerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı Dekanlık/Enstitü/Yüksekokula ilgiliye tebliğ edilmek üzere Personel Daire Başkanlığı tarafından yazıyla bildirilir.
 6. Aylıklı izinlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı Dekanlık/Enstitüye ilgiliye tebliğ edilmek üzere Personel Daire Başkanlığı tarafından yazıyla bildirilir. Aylıklı izin nedeniyle ilgiliden Taahhütname ve Kefaletname senedi alınır. Sistem Kayıtları Yapılır.

 

Görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı Dekanlık/Enstitü/Yüksekokul'dan Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.

 

Genel Taahhütname ve kefaletname senedi örneği