PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Öğretim Elemanı Atama Kriterleri ve İşlemleri - Araştırma Görevlileri Atama İşlemleri

 

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar

  • Türk Vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Askerlik yapmış veya tecil ettirmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak

 

Tablo-1: Minimum Kriterler

(Tablo-2’de belirtilen bölümler hariç)

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atanacak Araştırma Görevlileri için

ALES

70

YDS/KPDS/ÜDS/eşdeğerliği veya YÖKDİL

75

 

2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca atanacak Araştırma Görevlileri için

ALES

70

YDS/KPDS/ÜDS/eşdeğerliği veya YÖKDİL

65

 

Tablo-2: Bölümler Bazında Farklı Uygulanacak Minimum Puanlar

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atanacak Araştırma Görevlileri için

Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul

Bölüm/ABD

ALES

YDS/KPDS/ÜDS/eşdeğerliği veya YÖKDİL

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji Bl.

*

80

Fen Edebiyat Fak.

Matematik Bl.

80

*

Fen Edebiyat Fak.

Tarih Bl.

*

80

Fen Edebiyat Fak.

Felsefe Bl.

*

80

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik Bl.

80

*

Mühendislik Fak.

Bilgisayar Müh. Bl.

80

80

Mühendislik Fak.

Gıda Müh. Bl.

*

80

Mühendislik Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh. Bl.

*

80

Mühendislik Fak.

Kimya Müh. Bl.

75

*

Mühendislik Fak.

Elektrik ve Elektronik Müh. Bl.

80

*

Mühendislik Fak.

Endüstri Müh. Bl.

80

*

Mühendislik Fak.

Jeoloji Müh. Bl.

*

80

Mühendislik Fak.

Çevre Müh. Bl.

*

80

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi Bl.

*

80

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Bl.

75

80

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Bl.

75

80

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Bl.

75

85

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğitimi Bl.

*

85

Enformatik Ens.

Bütün Anabilim Dalları

75

*

Uygulamalı Matematik Ens.

Kriptografi ABD

80

*

Uygulamalı Matematik Ens.

Bilimsel Hesaplama ABD

80

*

Uygulamalı Matematik Ens.

Finansal Matematik ABD

80

*

* Tablo-1’de belirtilen minimum değerler geçerlidir.