PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Yurtdışı Ek Seyahat Desteği Başvurusu Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği gibi 19.12.2017 tarih ve 2017/48-8 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Öğretim Elemanlarına Verilecek Yurt Dışı Ek Seyahat Desteği Yönergesi” ile öğretim elemanlarımıza ek seyahat desteği ile yurt dışı görevlendirme yapılmaktadır.


Ancak, ülkemizde uygulanan tasarruf tedbirleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan  seyahatlerin sınırlandırılması için gelen muhtelif yazılar ve döviz artışı nedeniyle yurt dışı ek seyahat desteği ile görevlendirme talep eden öğretim elemanlarından; 1 Ekim 2018 tarihine kadar başvuranlara ve görevlendirmeleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleşecek olanlara ek seyahat desteği  verilebilecektir.


 2019 yılını kapsayacak yeni bir düzenlemeye kadar öğretim elemanlarına yurt dışı ek seyahat desteği ile görevlendirme yapılamayacaktır.

 

Yurtdışı Ek Seyahat Desteği Başvuru Formu