Görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

  1. Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
  2. Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi (Açıklamalı Yeni Form)
  3. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır.
  4. Kongre katılım belgesi ve faturası.

Yurtiçinde verilecek gündelikler her yıl Bütçe Kanununun H-Cetvelinde yayımlanır.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası Yurtiçi gündelik miktarları:

  • Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 51,60
  • Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
  • Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
  • Aylık/kadro derecesi 1- 4 olanlar 39,85
  • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75

Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ekleri'ne ulaşmak için tıklayınız.