Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18 Aralık 2018 tarih ve 2018/46-9 sayılı kararının ekidir.

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI SÜRELİ BİLİMSEL YAYIN MAKALE ÖDÜLÜ ESASLARI

 1. ODTÜ Geliştirme Vakfı yayın ödülüne aday gösterilecek makalelerin, ODTÜ Kütüphanesi tarafından yayınlanan listede tanımlanan Q1 ve Q2 kapsamındaki hakemli süreli yayınlarda yayımlanan tam makaleler olması gerekir.
 2. Yayın ödülüne önerilmek için ilgili sürekli yayının, makalenin yayımlandığı ve/veya ödül başvuru tarihinde ilgili listelerde yer alması gerekir.
 3. Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan yayın yazarları ödüle aday olmak için başvurabilir:
  • ODTÜ’de tam zamanlı görevli öğretim elemanları,
  • ODTÜ idari kadro ve pozisyonlarında görev yapan tam zamanlı personel,
  • ODTÜ lisans veya lisansüstü programı öğrencileri,
  • ODTÜ’den emekli olan ve başka bir kurumda kadrolu olarak çalışmayan öğretim elemanları,
  • ÖYP, DOSAP, vb. kapsamda ODTÜ’de bulunan veya bulunmuş olan araştırmacılar.
 4. Ödüle aday kişinin kurum adresinin ODTÜ Senatosu’nun belirlediği “Yayınlarda Kurum Adresi Belirtilmesine İlişkin Esaslar”a uygun şekilde verilmiş olması ve bu adresin tek başına ya da başka bir kurum ile birlikte ODTÜ olması gerekir.
 5. Ödüle aday gösterilmek için, makalenin basılmış olması gerekmektedir.
 6. Yayın, başvurunun yapıldığı veya bir önceki yıl içinde basılmış olmalıdır.
 7. ODTÜ Geliştirme Vakfı için ödül önerisi, yazarın başvurusu üzerine Rektörlük tarafından yapılır.
 8. Madde 3’de tanımlanan farklı yazar gruplarına, Madde 1 kapsamındaki makaleleri için verilecek ödül miktarları ODTÜ Yönetim Kurulu önerisiyle ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 9. 2019 yılı için belirlenen ödül miktarı Q1 dergi listesinde yer alan makaleler için 2.000 TL; Q2 dergi listesinde yer alan makaleler için ise 1.500 TL'dir.
 10. Madde 9’da belirtilen ödül miktarı tek yazarlı yayınlarda verilecek ödüldür. Çok yazarlı yayınlarda verilecek ödül tutarı ODTÜ adresli yazarlar arasında;
 • ODTÜ adresli yazar tek ise; ödülün tamamı,
 • ODTÜ adresli yazar sayısı 2 ise; sorumlu (corresponding) yazar 0.70 x ödül tutarı, diğer yazar 0.55 x ödül tutarı; 
 • ODTÜ adresli yazar sayısı 3 ise; sorumlu (corresponding) yazar 0.65 x ödül tutarı, diğer yazarlar 0.40 x ödül tutarı;
 • ODTÜ adresli yazar sayısı 4 ise; sorumlu (corresponding) yazar 0.60 x ödül tutarı,diğer yazarlar 0.30 x ödül tutarı;
 • ODTÜ adresli yazar sayısı 5 ise; sorumlu (corresponding) yazar 0.55 x ödül tutarı, diğer yazarlar 0.25 x ödül tutarı;
 • ODTÜ adresli yazar sayısı 6 ise sorumlu (corresponding) yazar 0.50 x ödül tutarı, diğer yazarlar 0.20 x ödül tutarı;
 • ODTÜ adresli yazar sayısı 6'dan fazla ise; ödül miktarı yazarlar arasında eşit olarak;

Sorumlu (corresponding) yazar belirtilmemişse ödül tutarı ODTÜ adresli yazarlar, arasında eşit olarak bölünür.

NOT: Sorumlu yazar (corresponding author) olarak başvurabilmek için bunun makalede belirtiliyor olması gerekir. Bazı dergilerde sorumlu yazar sadece yayınla ilgili iletişim kurulacak kişiye işaret etmektedir. Burada söz konusu olan sorumlu yazar makaleye katkı düzeyini belirten bir tanımlamadır. Eğer her yazar eşit derecede makaleye katkı verdiyse sorumlu yazar kutucuğu işaretlenmeyerek ödülün ODTÜ adresli yazarlar arasında eşit olarak bölünmesi sağlanabilir.

EK ÖDÜL KRİTERLERİ

a. "Journal Citation Report Science Edition" veya "Journal Citation Report Social Science Edition"in "5 year impact factor" sıralamasında ilk 15 içinde olan süreli yayınlarda (Liste1) yayınlanan tam makalelere Q1 dergi listesinde yer alan makaleler için verilen ödülün 2 katı;  
b. "Journal Citation Report Science Edition" veya "Journal Citation Report Social Science Edition"in  her bir konu kategorisinin "5 year impact factor" sıralamasında en üst %5'lik grupta yer alan süreli yayınlarda (Liste 2) yayınlanan tam makalelere Q1 dergi listesinde yer alan makaleler için verilen ödülün 1,5 katı ödül verilir.
c. Liste 1 ve Liste 2 yayınlar her yıl Eylül ayı başına kadar Rektörlükçe hazırlanarak ilan edilir.

d. Yönetim Kurulu'nun 11.08.2009 tarihli kararı uyarınca bir makaleye ödül verilebilmesi için; makalenin yayımlandığı süreli yayının, makalenin yayımlandığı ya da başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan listede yer alması yeterli olmaktadır.

Makale Ödül Listeleri

a) Liste 1

b) Liste 2

c) SCIE Q1 Listesi

d) SCIE Q2 Listesi

e) SSCI Q1 Listesi

f) SSCI Q2 Listesi

NOT: Journal Citation Report Science ve Social Science quartile sınıflaması dikkate alınanarak hazırlanmaktadır.