TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK

MİMARLIK

SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER

DOÇENT VE PROFESÖR

Doçent ve Profesör

Doçent ve Profesör

Doçent ve Profesör

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Doktor Öğretim Üyeliği İlk Atama

Doktor Öğretim Üyeliği İlk Atama

Doktor Öğretim Üyeliği İlk Atama

Doktor Öğretim Üyesi - Yeniden Atama

ETKİNLİKLER VE PUANLAR TABLOSU

İNGİLİZCE DİL KRİTERİ

ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

1) Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı’ndan ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan minimum puanları almış olmak veya bu puanlara eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından belirlenen puanı almış olmak.
 
2) Atanabilmek için: Üniversitenin öğretim üyesi olarak atanacaklar için yaptığı İngilizce dil sınavında başarılı olmaları gerekir.

YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLER (MsWord)    CRITERIA FOR PROMOTION AND APPOINTMENT(MsWord)

Öğretim Üyesi Atamaları İçin Geçerli Minimum İngilizce Sınavı Puanları

SCI-E (A-Tipi) Dergilerin Listesi

SCI-E (B-Tipi) Dergilerin Listesi

B Tipi (B Grubu) Uluslararası Dergilerin Listesi

Ulusal (A-Tipi) Dergilerin Listesi

Ulusal (B-Tipi) Dergilerin Listesi

Kitaplar İçin A Tipi Yayınevi Listesi

Kitaplar İçin B Tipi Yayınevi Listesi

PROFESÖRLÜK VE DOÇENTLİK ATAMALARINDA KULLANILACAK BÖLÜM ORTALAMA YAYIN PUANLARI

PROFESÖRLÜK VE DOÇENTLİK ATAMALARINDA EK YAYIN PUANI (01.04.2014 tarih ve 2014/2-7 sayılı Üniversite Senatosu Kararı)

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna atamalarda, öğrenci değerlendirmesi kriterinin sağlanamaması ve Fakülte İnsan Kaynakları Komisyonu'nun adayın eğitimcilik performansını değerlendirip performansını yeterli görmesi durumunda adaydan aşağıdaki şekilde hesaplanacak EYP1 ve EYP2 değerlerinden küçük olanı kadar ek yayın puanı istenmesi uygun görüldü:

EYP1 = {(20 - p) / 20} * BOYP
EYP2 = {(4.00 - k) / (4.00 -2.50) } * BOYP
p = adayın normalleştirilmiş fakülte-içi dağılımda alt yüzdelik dilimi
k = adayın ham puanı
BOYP = söz konusun kadro için ilgili bölümün ortalama yayın puanı

 

2547 sayılı Kanunun 24/d maddesinde, “Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında… ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.”
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca; doçentlik kadrosuna atanmak için 2547 sayılı Kanunun 24/d maddesinde yer alan sözlü sınavın “ODTÜ Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri” arasında yer almaması, 26.06.2018 tarih ve 2018/7-2 sayılı Üniversite Senatosu Kararı uyarınca uygun görülmüştür.