1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan faaliyetlerin değerlendirilmesinden başlayarak CV Performans primlerinin hesaplamasında ve performans ödüllerinin dağıtımında Üniversitemizin tüm Fakültelerinde aynı yöntem izlenecek olup, performans ödemeleri bölüm bazlı değerlendirmeler temelinde yapılacaktır. Üniversitemizdeki Tematik Enstitülerde (Deniz Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü) ve Yüksekokullarda (YDYO ve MYO) performans ödemeleri Enstitü veya Yüksekokul bazlı (birim bazlı) değerlendirmelere göre yapılacaktır. Tematik olmayan Enstitülerimiz kadrosundaki (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) öğretim elemanlarımızın performans değerlendirme başvuruları ise çalışma alanlarına en yakın olan bölümlerin komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi sürecinden başlamak üzere, Yüksekokullarımız dışındaki birim ve bölümlerde ödül alacak öğretim elemanlarımızın, faaliyet değerlendirmesi yapılan yıl içerisinde, Web of Science kapsamında yer alan Q1-Q2 kategorisindeki dergilerde en az 1 tam makale veya yine Web of Science kapsamındaki diğer dergilerde (Q3-Q4 ya da Q belirlenmemiş) en az 2 tam makale yayın sahibi olması ön koşulu aranacaktır.

Not 1: Akademik Performans Primi almaya hak kazanan öğretim elemanlarımızın ilgili faaliyet takvim yılı boyunca (01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında) Üniversitemiz kadrosunda bulunan tam zamanlı öğretim elemanı olması ön koşulu aranmaktadır.

Not 2: 2019 yılı performans değerlendirmelerinde 2018 ve 2019 yılı faaliyetleri; 2020 yılı performans değerlendirmelerinde ise 2018, 2019 ve 2020 yılı faaliyetleri değerlendirmeye dahil edilecektir.