31. Madde İle Görevlendirme Aşamaları

 • Bölüm/EABD/Yüksekokul uygun gördüğü görevlendirmeye, ilgililerin sosyal güvenlik durumlarını belirtir dilekçelerini alarak Fakülteye/Enstitüye iletir.
 • Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından Yönetim Kurulu eki olacak olan ek görevli öğretim elemanı görevlendirme talep formu (31-E-2) doldurulur. (Form, Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü tarafından paraflanmalıdır.)
 • Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra (31-E-1 kodlu form) ekleriyle birlikte görevlendirme talebini Rektörlük Makamına iletir.
 • Rektörlük Makamı, görevlendirme yazısını serbest çalışanlar için uygundur onayı vererek, kurumda çalışanlar için ise kurumundan izin yazısı alınmak üzere Personel Daire Başkanlığı'na havale eder.
 • Personel Daire Başkanlığı, serbest çalışanların ve kurumundan görevlendirilenlerin kurum onayı geldikten sonra sistem kayıtlarını yapar, görevlendirme evrakını ödeme yapacak birime iletir ve ilgilinin özlük dosyasına kaldırır.

İlk kez ek görevli öğretim elemanı olarak görevlendirilecekler için ayrıca,

 • jüri raporu
 • özgeçmiş
 • dilekçe eklenmelidir.

Personel Daire Başkanlığı'na;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 adet fotoğraf
 • Diploma fotokopisi (En son biten okul) teslim edilmelidir.
 • Türkiye İş Bankası hesap no, IBAN No
 • İkamet adresi bildirilmelidir.