Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ana Aydınlatma Metni'ne ulaşmak için tıklayınız. Aşağıda yer alan formlarda toplanan verilere ilişkin hazırlanan aydınlatma metinlerine https://kvkk.metu.edu.tr/tr/aydinlatma-metinleri adresinden ulaşılabilir.


31-E-1 (31. md. görevlendirmelerde yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

31-E-2 (31. md. görevlendirme formu)

AGM-SA12-F03 (31. md Ek Görevli Dilekçe Formu)

31-40a-d Üniversitemiz Öğretim Elemanları Ders Yükü Bilgi Formu

40a/d (40a/d Madde Görevlendirme Bilgi Formu)

40/a-DD-1 (40/a Üniversite içi Dekanlıklar arası görevlendirme formu)

40/a-ED-1 (40/a Üniversite içi Enstitü Dekanlık arası görevlendirme formu)

40/a-ED-2 (40/a Üniversite içi EABD Enstitü Dekanlık arası görevlendirme formu)

40/a-1 (40/a Ankara içi üniversiteler arası görevlendirme formu)

AGM-SA10-F03 (Vakıf Üniversitesinde Çalışan Ek Görevli Dilekçe Formu)

40/a, 40/c, 40/d Üniversitemizden Görevlendirme

40/b-1 (40/b Kurumlar arası görevlendirme formu)

40/d-1 (40/d Ankara dışı üniversiteler arası görevlendirme formu)

39-K-1 (3 aydan az süreli yolluklu yevmiyeli yurtdışı görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-K-2 (3 aydan az - 15 günden fazla süreli yolluksuz yevmiyesiz yurtdışı görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-K-3 (3 aydan az süreli yolluklu yevmiyeli yurtiçi görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-K-4 (7 günden az yolluksuz yevmiyesiz yurtdışı görevlendirmeler)

39-K-5 (7 günden az yolluksuz yevmiyesiz yurtiçi görevlendirmeler)

39-K-6 (7-15 gün arası yolluksuz yevmiyesiz yurtiçi görevlendirmeler)

39-K-7 (Yurtiçi yurtdışı görevlendirme talep formu)

39-K-8 (7-15 gün arası yolluksuz yevmiyesiz yurtdışı görevlendirmeler)

39-K-Y1 (3 aydan az süreli yabancı uyruklular için yolluklu yevmiyeli yurtdışı görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-K-Y2 (3 aydan az süreli yabancı uyruklular için yolluklu yevmiyeli yurtiçi görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-K-Y3 (7-15 gün arası yabancı uyruklular için yolluksuz yevmiyesiz yurtdışı görevlendirmeler)

39-U-1 (7. yıl izni yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-U-2 (50/d araştırma görevlilerinin 3 aydan fazla süreli YÖK yurtdışı doktora bursu ile görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

39-U-3 (35 ÖYP araştırma görevlilerinin 3 aydan fazla BAP destekli görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı örneği)

39-U-4 (35 ÖYP araştırma görevlilerinin 3 aydan fazla YÖK yurtdışı doktora bursu ile görevlendirme yönetim kurulu kararı ve kapak yazısı)

38. Madde Formu

SA14-F01 Formu (Dekanlık/Enstitü/Merkez 3 aydan az süreli yolluklu yevmiyeli yurt içi yurt dışı görevlendirme yönetim kurulu kararı formu)

SA14-F02 Kapak Yazısı (Dekanlık/Enstitü/Merkez 3 aydan az süreli yolluklu yevmiyeli yurt içi yurt dışı görevlendirme kapak yazısı)

7. Yıl İzni Taleplerine İlişkin Bilgi Formu


Öğretim Elemanlarının Mali Destek Alarak Gerçekleştirecekleri Yurt Dışı - Yurt İçi Seyahat Başvuru ve Onay Süreçleri


Link      Yurtdışı Ek Seyahat Desteği Başvuru Formu

Link      Yurtdışı Ek Seyahat Desteği Kapak Yazısı

Link      Harcama Talimatı Formu

Link      Ek Görevli Ders İptali Yazı Formu

Link      Ek Görevli Görevlendirme İptali Yazı Formu

Pasaport Formları

Yeşil Pasaport

Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport

DUYURU:

1- Pasaport almak isteyen öğretim elemanlarımızın KVKK kapsamında formu elektronik ortamda/bilgisayarda kendilerinin doldurması gerekmekte olup başvuru işlemleri sırasında PDB'de formun onaylanması dışında başka bir işlem yapılamamaktadır.

2- Emekli/istifa nedeniyle Üniversitemizden ayrılan öğretim elemanlarımızın ise kadro derecelerini gösterir belgeyi almak için en az 3 gün öncesinde;

  • Adı Soyadı
  • TC Kimlik Numarası
  • Mezuniyet Durumu
  • Emekli/İstifa Tarihi
  • Kendisi ile birlikte pasaport başvurusunda bulunacak olan ilgililerin adı soyadı ve TC Kimlik numaralarını (eş, çocuk)
  • Başvuru yapılacak İl Nüfus Müdürlüğünün ismini

belirtir e-posta ile akgorev@metu.edu.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.


Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Formları (Forms Concerning Foreign Faculty Members)

IMPORTANT: The English captions are for informative purposes only. It is essential that all forms be filled out in Turkish.

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Fakülte ve Enstitüler için)

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Yabancı Diller Yüksek Okulu için)

Açık Kimlik Formu

İlk Defa Çalışacak Yabancı Öğretim Elemanı Bilgi Formu (Information Form for the Initial Appointment of International Faculty Members)

Vize Talep Formu (Visa Request Form)

Ülke Kodları Listesi (List of Country Codes)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İşten Ayrılma Formu (Resignment Form for International Faculty Members)

ÇSGB İzni Bilgi Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Performans Değerlendirme Formu

Misafir Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İşten Ayrılma Formu (Resignment Form for International Visiting Faculty Members)

Yardımcı Doçent - Yeniden Atanma Formları (Assistant Professorship - Renewal Forms)

Temel Bilimler ve Mühendislik (Basic Sciences and Engineering)

Sosyal ve İdari Bilimler (Social and Administrative Sciences)

Mimarlık (Architecture)

Sözleşme örnekleri (Contract examples)

English

Türkçe

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Aile Yardımı (Foreign Staff Family Allowance)

Bilgilendirme Formu (Information Form)

Bildirim Formu (Declaration Form)

Akademik Görevlendirme Formları (Academic Appointment Forms)

Makale Desteği Formu - English (Article Support Form)

Harcama Talimatı Formu - English (Expense Order Form)


Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bilgi Formu

Yabancı Öğretim Üyeleri

Türk Öğretim Üyeleri