2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları  Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden yapılmaktadır.


Aşağıda linkleri verilen bilgi ve belgelere, ATOSİS üzerinden "Yardımcı Bilgiler / Formlar" sekmesinden de ulaşılabilmektedir:

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (27.06.2018)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ( Değişikliklerin Yansıtıldığı Nihai Sürüm)

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi (GÜNCEL_05.02.2020)

ATÖSİS Başvuru ve Değerlendirme Süreç Şeması

Başvuru için gerekli Belgeler / Formlar

WOS Atıf Tarama Kılavuzu

Akademik Teşvik Ödeneği 2019 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri

***********************************************************************************************************************

Akademik Teşvik Ödeneği ile ilgili tüm sorularınızı atosis@metu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.