Yurt içindeki bir Yükseköğretim Kurumundan doktora derecesini almış olan ve doktora eğitimini son 5 yılda tamamlamış doktora sonrası inceleme ve araştırma yapmak üzere yurtdışına gönderilen araştırma görevlileri veya yardımcı doçent kadrosundaki öğretim elamanlarının aylık burs ve gidiş dönüş uçak bileti ödemesi işlemidir.

  1. Akademik Görevlendirme Müdürlüğü'nden YÖK'den onayı çıkmış akademik personelin görevlendirme bilgisi gelir.
  2. İlgili kişiye ait Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılacak burs tutarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına gönderildiğinin teyit edilmesi.
  3. Yurtdışı burs miktarları "1416 sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "Aylık Ödenekler" bölümündeki II numaralı cetvel" hükümlerine göre belirlenir. (Ek II)
  4. Vize işlemi bitmiş ve uçak biletini almış akademik personel gitmeden 15 gün önce tahakkuk birimine gelir ; gidiş uçak bilet ücretini ve ilgili ayın bursunu almak için başvuru yapar.
  5. Gidiş uçak parası için Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu doldurtulur. Ekleri: 1- Gidiş uçak bileti fotokopisi ve faturası
  6. Tahakkuk işlemleri biten ilgilinin yurtdışına çıktıktan sonraki bursları Türkiye'deki maaş hesabına her ayın başında ödenir.
  7. Yurtdışında bulundukları süre içinde yurtiçi maaşlarını almaya devam ederler.
  8. Yurtdışı gidiş ve program sonrası Türkiye'ye dönüşte yine aynı şekilde dönüş uçak parası için Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu doldurtulur. Ekleri: 1- Pasaport fotokopileri (Resimli ön yüz, giriş ve çıkış damgalarının yapıldığı sayfa) 2- Dönüş bileti ve faturası

Ek II : Aylık Ödenekler