1. İdari Özlük Müdürlüğü emekliye ayrılacak personellerin onay yazısını müdürlüğümüze iletilir.
  2. Emekliye ayrılacak personel için SGK'ya verilmek üzere Sigortalı Hesap Fişi düzenlenir ve kişiye verilir.
  3. Emekliye ayrılan personele hak edip de kullandırılamayan izni varsa çalıştığı birimce PDB İdari Özlük Müdürlüğüne bildirilir. Bu yazının örneği Müdürlüğümüze iletilir. Bunun üzerine izin ücreti ödemesi yapılır.
  4. Emekli olacak çalışanımız belgelerini emekli olmak istediği gün SGK'ya teslim eder.
  5. 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelimiz SGK'dan aldıkları Kıdem Tazminatı ödenebilir yazısı üzerine Kıdem Tazminatı hesaplanır ve ilgilinin hesabına aktarılır.