• Sürekli ve Geçici İşçilerimizin maaşları ay sonunda (Çalışıp alır.) ödenir.
  • Geçici İşçilerimiz puantaj esasına göre maaş aldıklarından, çalıştıkları birimlerce düzenlenen puantajlar PDB'ye gönderilir.
  • İşçi ve Geçici İşçilerimize T.İ.S. gereği yemek yardımı ödendiğinden birimlerce ay içinde çalışılan günleri belirtilir puantajlar PDB'ye gönderilir.
  • Geçici İşçi Puantaj Örneği
  • Tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra bordrolar yapılır ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemine gerekli veri girişleri yapılır. Böylece Ödeme Emri Belgesi hazır hale getirilerek maaş tahakkuku gerçekleştirilir.
  • Ödeme belgeleri Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilileri (Dekan, Daire Başkanı, Genel Sekter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Enstitü Müdürü, vb.) tarafından onaylanır.
  • Onaylanan Ödeme Emri belgelerine yasal kesinti listeleri ve Banka ödeme listeleri eklenerek Üniversitemiz SGDB'na iletilir.
  • SGDB onayı doğrultusunda personelin maaşları bireysel maaş hesaplarına aktarılır.
  • 4857 Sayılı Kanuna tabi çalışan personele, 6772 Sayılı Kanun ve T.İ.S. gereği ikramiye ödemesi yapılır.