Koşullar sağlanıyorsa (Yaş ve Hizmet Süresi);

 1. İlgili dilekçe ile görev yaptığı birime başvurur.
 2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Daire Başkanlığı ilgilinin dilekçesini ve birim yazısını Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 3. Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğünce ilgilinin dilekçesi işleme alınır.
 4. Kişinin özlük dosyası incelenir. Eğer varsa (SSK-Bağ-Kur) Hizmet birleştirme işlemi yapılır ve ilgiliden emeklilik için gerekli olan belgeler istenir. (Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve fotoğraf)
 5. İlgilinin Emeklilik Onay Belgesi hazırlanır ve kişinin dilekçesi ile görev yaptığı birimin üst yazısı eklenerek Rektörlük Makamı'na Onay'a sunulur.
 6. Emeklilik Onay Belgesi imzalandıktan sonra Rektörlük Makamınca Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
 7. Şahıs Emeklilik Fişlerinin düzenlenebilmesi için Onay Belgesinin bir örneği Personel Daire Başkanlığına İdari Tahakkuk Müdürlüğüne verilir.
 8. Gerekli belgeler düzenlenerek Personel Daire Başkanlığına imzaya sunulur.
 9. İlgili emekli olacağı günden bir gün önce Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğünden İşten Ayrılma Belgesini alarak ilgili birimlerimize onaylattıktan sonra ODTÜ kimliğini İsten Ayrılma Belgesi ile Personel Daire Başkanlığına İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne teslim eder.
 10. Personel Daire Başkanlığından imzadan gelen evraklar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Emeklilik için Personel Daire Başkanlığı'na Teslim Edilmesi Gereken Evrakların Listesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 5 Fotoğraf
 • Mal Bildirim Formu
 • İkametgah Belgesi (Yalnızca dilekçe ile belirtilebilir.)