• 06.06.1978/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde istihdam edilmektedirler. Yıllık sözleşme ile görev yaparlar. MEMS ve DPT-BAP Projelerinde çalışanlar personeller aynı statüde olup, yalnızca proje süresi kadar görev yaparlar. Sosyal Güvenlik Kurumu açısından 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamına tabidirler.
  • PDB İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğünce göreve başlayan sözleşmeli personele ait gerekli evraklar Müdürlüğümüze iletilir.
  • Sözleşmeli Personele maaş ödemesi peşin olarak takip eden ay başında ödenir.
  • Tüm işlemler tamamlandıktan sonra bordrolar yapılır ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemine gerekli veri girişleri yapılır. Böylece Ödeme Emri Belgesi hazır hale getirilerek maaş tahakkuku gerçekleştirilir.
  • Ödeme belgeleri Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilileri (Dekan, Daire Başkanı, Genel Sekter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Enstitü Müdürü, vb.) tarafından onaylanır.
  • Onaylanan Ödeme Emri belgelerine yasal kesinti listeleri ve Banka ödeme listeleri eklenerek Üniversitemiz SGDB'na iletilir.
  • SGDB onayı doğrultusunda personelin maaşları bireysel maaş hesaplarına aktarılır.