Maaş Bordrosu

Her ayın 15'nde peşin ödenmek üzere, bir hafta önce ayın 5'i, 6'sı ve 7'si günlerinde hazırlanır.

 1. Akademik Özlük Müdürlüğünce girişleri yapılan atama, terfi, askerlik, nakil, emeklik, kıdem, terfi, aylıksız izin, intibak, göreve başlama vb.. işlemlerle maaş bilgilerinin oluşturulması ve kontrol elde edilmesi.
 2. Maşlardan yapılacak özel ve yasal kesintilerin bilgi edinilmesi ve maaş programına girişlerinin yapılması / Özel kesintiler: (telefon, elektrik, yuva, vb.) / Yasal kesintiler: (lojman, icra, hizmet borcu, kişi borcu, sendika, vb.)
 3. Maaşlardan vergi indirimi yapılacak bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortası primlerinin girişlerinin yapılması.
 4. Bilgi girişleri sonucunda maaş icmalleri basılarak e-bütçeden ödeme emirlerinin hazırlanması.
 5. Harcama Yetkililerince imzalanmak üzere dekanlıklara, enstitülere ve müdürlüklere ve özel-kaleme gönderilmesi.
 6. İmzadan toplanan ödeme emirleri ve ekleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bütçe Performans Müdürlüğüne gönderilmesi.
 7. İç kontrol onayından sonra maaş kesinleştirme işleminin gerçekleştirilmesi.
 8. İzleyen günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli sandığı kesenekleri ve primlerinin internet üzerinden online (Ayın 15.'inci - 25.'inci) günleri arasında gönderilmesi

Kısıt Bordrosu

Aybaşından sonra (atama, ücretsiz izin dönüşü, askerlik, nakil) gibi nedenlerden dolayı göreve başlayan akademik personelin ay içerisinde kısıt bordroları hazırlanarak gecikmeli aylık olarak ödenir. Ödeme emri aşamaları maaşlarda olduğu gibidir.


Fark Bordrosu

Unvan değişikliği farkları (profesörlük, doçentlik, vb.), eğitim öğretim farkı, yabancı dil tazminatı farkı, intibak farkı, idari görev ödeneği farkı, ek-gösterge farkından oluşur.

 • Toplu dil farkı : KPDS sonuçlarına göre yılda iki kez yapılır.
 • Toplu fark : Enflasyon farkı, Ek ödeme farkı gibi
 • 1-14 maaş katsayısı artış farkı: Yılda iki kez maaş katsayı artışına bağlı olarak yapılır.