Yurtdışı Toplu Maaş Tahakkuku

2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere YÖK bursu ile yurtdışında görevlendirilen Araştırma Görevlilerin aylıklarının ödenmesi işlemidir.

Yurtdışı maaşı ülkelere göre belirlenmiş dövizli aylık miktarı ve yurtiçi net maaşının %60 nın toplamından oluşur. Her ayın 1 ile 30 arası dönemi kapsar ve ayın ilk haftası ödenir.

Kitap ve Kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.

 1. İlgili ayın yurtdışı maaşı ödeme günü için aracı banka Merkez Bankasından randevu alınır.
 2. Yurtdışı maaşı ödeme gününden bir iş günü öncesinin döviz satış kuru ile hesaplanan bordroların e-bütçeden ödeme emri düzenlenir. (Yurtdışı maaşının yurtiçi kısmı daha önceden hazırlanıp harcama yetkilileri tarafından imzalanmıştır.)
 3. Özel Kalem Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri ve imzalı diğer ödeme emirleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bütçe Performans Müdürlüğüne gönderilmesi.
 4. İç kontrol onayından sonra maaş kesinleştirme işleminin gerçekleştirilmesi. Paranın Merkez Bankasına online gönderilmesi.
 5. Yurtdışı maaşı ödeme günü tarihli Merkez Bankası'na kişi bazında yurtdışı banka hesaplarına transfer işlemleri için talimat yazılarının hazırlanması.
 6. Randevu günü sabah en geç saat 10:00'da Merkez Bankası Seyahat Servisine kapak yazılarının elden teslim edilmesi.
 7. Birkaç gün sonra dekontların Merkez Bankasından alınması, dosyalanması.
 8. İzleyen günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli Sandığı Kesenekleri ve Primlerinin internet üzerinden online (Ayın 5.'inci - 15.'inci) günleri arasında gönderilmesi.

Yurtdışına İlk Çıkış Tahakkuk İşlemleri

İstenen belgeler:

 • TOEFL belgesi
 • YÖK kararı
 • Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 • Transkript
 1. Vize işlemi bitmiş ve uçak biletini almış Araştırma Görevlisi gitmeden 15 gün önce tahakkuk birimine gelir ; gidiş uçak biletinin, ilgili ayın ve izleyen ayın yurtdışı maaşının avansını almak için başvurur.
 2. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu doldurtulur. (bir günlük harcırah ve gidiş uçak parası verilir) Ekler: 1-Uçak bileti fotokopisi ve faturası
 3. Görevlendirme tarihi ve yurtdışına çıkış tarihi baz alınarak ödeme emirleri hazırlanır.
 4. Ödeme işlemleri bitmiş Araştırma Görevlisi yurtdışına çıktıktan sonra bir ay içerisinde yurtdışı banka hesabını ve adresini e-posta yolu ile Akademik Görevlendirme Müdürlüğü ve Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne bildirir.