Askere Gidiş İşlemleri

  1. İlgili, askerlik sevk belgesinin bir örneği ve ücretsiz izne ayrılmak istediğini gösterir dilekçesiyle görev yaptığı birime başvurur.
  2. İlgili birim söz konusu talebi Rektörlük Makamı’na gönderir.
  3. Akademik Özlük Müdürlüğü gerekli bilgisayar kayıtlarını tamamlar ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne bilgi verir.

Askerden Dönüş İşlemleri

  1. İlgili, birimine askerlik terhis belgesinin bir örneğini vererek biriminde görevine başlar.
  2. İlgilinin görev yaptığı birim ilgilinin görevine başlama tarihini belirten yazı ile terhis belgesinin bir örneğini Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
  3. Akademik Özlük Müdürlüğü ilgilinin askerlik hizmetinin değerlendirildiğini gösterir belgeyi (makam onayı) hazırlar.
  4. Makam onayı esas alınarak Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından gerekli bilgisayar kayıtları tamamlanır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne bilgi verilir.
  5. Makam onayının bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.