Askere Gidiş İşlemleri

Askerlik nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir uygun görülmesi halinde askerlik görevinizi yaptıktan sonra tekrar görevinize dönebilirsiniz.

  1. İlgili kişi birimine askerlik sevk belgesinin bir örneği ve ücretsiz izne ayrılmak istediğini gösterir dilekçesiyle başvurur.
  2. İlgili birim bu isteği uygun görür ise bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlüğün de onayıyla Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
  3. Personel Daire Başkanlığı bu belgeleri Rektörlük Makamının onayına sunar.
  4. Onaylanmış belgeleri esas alarak Personel Daire Başkanlığı gerekli bilgisayar kayıtlarını tamamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini yapar ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bilgi verir.
  5. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin ücretsiz izinli sayılmasının uygun görüldüğü ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime bildirir.

Askerden Dönüş İşlemleri

  1. İlgili, birimine ve Personel Daire Başkanlığı'na askerlik terhis belgesi örneği vererek biriminde görevine başlar.
  2. İlgilinin görev yaptığı Birim ilgilinin görevine başlama tarihini belirten yazı ile terhis belgesinin bir örneğini bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığına gönderir.
  3. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin askerlik hizmetinin değerlendirildiğini gösterir belgeyi (makam onayı) hazırlar ve Rektörlük Makamı'nın onayına sunar.
  4. Makam onayı esas alınarak Personel Daire Başkanlığı tarafından gerekli bilgisayar kayıtları tamamlanır, Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılır ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı ilgili birimlerine bilgi verilir.
  5. Makam onayının bir örneği kişiye tebliğ edilmek üzere Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime gönderilir.