1. Maaş Nakil Belgesi hazırlanması
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu makam-temsil-görev tazminatı tahakkuk ödemeleri
  3. İcra Daireleri, Aile Mahkemeleri yazışmaları
  4. Akademik Personelin maaşa ilişkin ilgili makama yazıları
  5. Raporların hazırlanıp ilgili Kurumlara gönderilmesi
  6. Ödenek tespitlerin yapılması ve talep edilmesi (yolluk, okul ücreti, makam ve görev tazminatı)