Yükseköğretim Kurumları arasındaki bilimsel etkileşimi arttırmak amacı ile tasarlanmış ve doktorasını tamamlayan öğretim elemanlarımızın araştırma yapmak üzere üniversitesinden başka bir üniversitede görevlendirilmesini amaçlayan bir programdır.

  1. Görevlendirilme 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi ile yapılmaktadır.
  2. İlgilinin bağlı olduğu üniversiteden izin talep edilir.
  3. Görevlendirilmesinin uygun görüldüğü bildirilen ilgili, gelip görevine başlar.
  4. İlgili birim göreve başladığını bildirir.
  5. Personel Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçen ilgiliden: fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, ikamet adresinin bildirilmesi talep edilir.
  6. İstenen belgeleri teslim eden ilgiliye kimlik düzenlenir.
  7. Bilgisayar sistemine kayıt yapılarak dosya düzenlenir.

Uygulama Yönergesi