Herhangi bir üniversite ile bağlantısı olmayan veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan doktoralı araştırmacıların araştırmacı olarak çalışmalar yapmak üzere görevlendirilmeleridir.

  1. Araştırma Koordinatörlüğü ilgilinin görevlendirme yazısını Rektörlük Makamına iletir.
  2. İlgilinin bağlı olduğu kamu kurumundan izin talep edilir.
  3. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan ilgililerin evrakına Rektörlük Makamı onaylar.
  4. Görevlendirmenin uygun görüldüğü bildirilen ilgili, gelip görevine başlar
  5. İlgili birim göreve başladığını Personel Daire Başkanlığına bildirir.
  6. Personel Daire Başkanlığı ile irtibata geçen ilgiliden, fotoğraf, nüfuz cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi ve ikamet adresini bildirmesi talep edilir.
  7. İstenen belgeleri teslim eden ilgiliye kimlik düzenlenir.
  8. Bilgisayar sistemine kayıt yapılarak dosya düzenlenir.

Uygulama Yönergesi