• Akademik takvime göre çalışma planının hazırlanması, her ödeme tipi için yasal dayanak ve ödeme şekillerine göre puantaj dönemlerinin belirlenmesi
  • Yeni yıla ait merkezi yönetim bütçe kanuna göre Ek Ders Programı parametrelerinin yenilenmesi
  • Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde ders kayıt sürecinde oluşan ders yükü verilerinin Ek Ders Programına aktarılması
  • Ek Ders Programının www.ekders.metu.edu.tr sayfası üzerinden akademik birimlerdeki bölüm kullanıcılarına pdbdu@metu.edu.tr mail grubu aracılığıyla açılması
  • Akademik birimlerdeki bölüm kullanıcılarının veri kontrolü ve veri girişleri ve bu sürece pdbdu@metu.edu.tr mail grubu aracılığı ile destek verilmesi
  • Akademik birimlerde oluşturulan ders yükü belgelerinin ve puantajların gelişi ve kontrol süreci
  • Ödeme emri belgelerinin hazırlanması ve harcama yetkililerine imzaya sunulması
  • Ödeme evraklarının SGDB'na gönderilmesi ve kontrolü
  • Ödeme sürecinin bankaya ödeme bilgilerinin gönderilerek tamamlanması