ODTÜ de görev almadan önce çeşitli kurum ve kuruluşlarda çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi çalışmalarınız olduysa ve Üniversitemize atanmanız sırasında bunu bildirmediyseniz aşağıdaki şekilde birleştirme işlemi yapabilirsiniz.

1. İlgili sigortalı hizmetlerinin birleştirilmesine ilişkin dilekçesini doldurarak Personel Daire Başkanlığı'na iletir.

2. Personel Daire Başkanlığı bu dilekçeyi esas alarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilgilinin eski çalışmalarına ait prim gün sayısını ister.

3. Sosyal Güvenlik Kurumu ilgiliye ait prim gün sayısını Personel Daire Başkanlığı'na bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen sigorta prim gün sayısı ile kişinin dilekçesinde bildirdiği prim gün sayısı Personel Daire Başkanlığı tarafından karşılaştırılır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen sigorta prim gün sayısı ile kişinin dilekçesinde bildirdiği prim gün sayısı aynı gelir ise;

4. Personel Daire Başkanlığı'nca ilgilinin sigortalı hizmetlerinin ilgili derece-kademelerinde değerlendirildiğini gösterir belge hazırlanır ve Rektörlük Makamı'nın onayına sunulur.

5. Belge onaydan döndükten sonra ilgiliye ait bilgisayar kayıtları değiştirilir ve belgenin bir örneği Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine iletilir.

6. İlgili derece-kademelerdeki değişikliği gösteren belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilmiş olan sigorta prim gün sayısını gösteren belgenin birer örneği Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili birime ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla kişilere tebliğ edilmek üzere gönderir.

SGK'dan gelen sigorta prim gün sayısı ile ilgilinin bildirdiği prim gün sayısı aynı değil ise;

4. Kişiden Personel Daire Başkanlığı'na gelmesi istenerek SGK'dan gelen prim gün sayısını gösteren belge kişinin incelemesine sunulur.

5. Eğer kişi temin edebilecekse eksik gelen günlere ilişkin prim bordro örnekleri getirebilir.

6. Kişinin bordro örneklerini getirmesi durumunda Personel Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ile tekrar yazışma yaparak prim gün sayısını yeniden ister. Kişi ilgili bordroları temin edemeyeceğini ve/veya gelen prim gün sayısını kabul ettiğini belirtirse SGK'dan gelen belge üstüne kişinin yazılı beyanı alınır ve değerlendirme işlemi yapılır.*

*01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin c bedine göre görev başlayan kişilerin sigortalı çalışmaları aynı Kanunun 80.maddesi uyarınca hizmet süresine eklenmekte fakat derece-kademlerinde değerlendirilmemektedir.