1. Hizmet borçlanması işlemi yapmak isteyen ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na (Emekli Sandığı'na) başvuruda bulunur.
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu, borçlanma işlemini gerçekleştirdikten sonra Üniversitemize borçlanma fişini gönderir.
  3. Borçlanma fişi Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye tebliğ edilerek kabul edip etmediği bilgisi yazılı olarak alınır.
  • İlgili borçlanmayı kabul ederse, borçlanmadan kaynaklanan değişikliklerin yer aldığı evrak (makam onayı) Rektörlük Makamı'na onaya sunulur*, bilgisayar kayıtları ve tahakkuk işlemleri gerçekleştirilir. Makam onayının bir örneği ilgiliye tebliğ için ilgili birime ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla gönderilir.
  • İlgili borçlanmayı kabul etmezse bir aylık süre içerisinde durum Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı ile bildirilir.

*Eğer borçlanılan süre ilgilinin yurtdışı öğreniminde geçen süre ise ödeme tamamlandıktan sonra değerlendirme işlem yapılır. 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin c bedine göre görev başlayan kişilerin borçlanma süreleri, aynı Kanunun 80.maddesi uyarınca hizmet süresine eklenmekte fakat derece-kademlerinde değerlendirilmemektedir.