Dekan ve Yardımcıları/Enstitü Müdürü ve Yardımcıları/Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları

 • Dekan, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilir ve Üniversitemize bildirilir.
 • Enstitü/Yüksekokul Müdürü Rektör tarafından seçilir.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgililerin idari görevlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar kayıtları ve ücretli idari görevlerde tahakkuk işlemleri yapılır.
 • Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü tarafından en çok iki Dekan Yardımcısı/Enstitü Müdür Yardımcısı/Yüksekokul Müdür Yardımcısı seçilerek, Rektörlük Makamı'na yazı ile bildirilir.
 • Rektörlük Makamı tarafından onaylanan evrak Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgililerin idari görevlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar kayıtları ve ücretli idari görevlerde tahakkuk işlemleri yapılır.
 • Dekanın/Enstitü Müdürünün/Yüksekokul Müdürünün görev süresi bitiminde yardımcılarının görev süreleri biter.
 • Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.
 • Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü atanır.

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları/Anabilim Dalı Başkanı

 • Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanır.
 • Rektörlük Makamı tarafından onaylanan evrak Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
 • İlgililerin idari görevlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar kayıtları yapılır.
 • Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.
 • Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.