Devlet Memurları

  • 05.05.2006 tarih ve 26150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan Yan Ödeme Kararnamesine göre Devlet Memurlarını hastane yatış ve heyet raporu hariç aldıkları raporların toplamı bir takvim yılı içinde 7 günü aşarsa, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Sözleşmeli, Sürekli İşçi, Geçici İşçi, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel

  • Çalışanlarımız SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarından aldığı raporların ve iş göremez belgelerinin asıllarını PDB'ye teslim eder.
  • 5510 sayılı Kanun uyarınca iki günden fazla alınan raporların rapor süresince ilgilinin ücretinden düşülmesi gerekmektedir. Ancak T.İ.S ve bireysel sözleşmeler gereği bu raporlara ait sürelerin ücretleri tam ödenmektedir. Daha sonra kişilerin SGK'dan aldığı İş Göremezlik Ödeneği ücreti Üniversitemiz SGDB'na ait Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi TR490001001537089738895002 nolu hesabına yatırır. Yatırılmayan ücret ilgiliden faiziyle geri alınır.